Archive for Mai, 2011

dor de federico

Marţi, Mai 31st, 2011

De Federico Garcia Lorca… De poetul mai presus de orice realitate. Findcă orice realitate ne acoperă o viziune mai largă asupra Cosmosului. Dar nu e vorba de cosmologie la propriu, ci mai mult de microcosmologie, adică despre om.
Lorca este de multă vreme poetul meu. Posibil că şi el mi-a modelat o anumită sensibilitate, dar mai curînd a fost o consonanţă.
Materialul este “ de instigaţie”: aştept o reacţie a lui Antoşca &co, cu trimiteri în ţarcul latenţilor. Şi î-l pregătesc demult cu titlul “Homosexualii ăştea…”. Ca să fie clar dintru început: eu nu-s popa cutare şi nu expediez pe nimeni în iad, nici cu puceasă nu dau. Mă conform ştiinţei, care pentru moment nu vede deviere psihică în homosexualitate. Dar, totodată, mă supără indivizii de orientarea în cauză care nici perverşi nu se consideră. Domeniul sexului este complex. Analogia cu alte funcţii fiziologice nu este adecvată, deoarece e vorba de cel mai primar instinct. Şi, pe de altă parte, la speţa umană se adaugă o componentă spirituală. Eu, păcatele mele, mă consider oleacă pervers. Ca toată lumea. Nu, însă, ca unii…
Deaceea nu-mi place cînd cineva o face pă cristalinul.
Dar revin la subiect. Am fost surprins să aflu că poetul meu preferat fusese homosexual declarat şi că chiar această orientare /+ plus cea de stînga în plan politic/ i-au adus peirea. Nu găsesc în poezia sa ceva ce i-ar dezvălui orintarea. Din contra: o înţelegere totală a “etern femininului”. Un exemplu, după memorie. “Fetele Spaniei de sus şi de jos/ cu piciorul subţire şi fustele tremurătoare…Care au umplut răspîntiile”. Sau un poem dedicat lui Witmen /?/, în care îi blamează pe sodomiţi.
În încheiere: eu nu sunt nici Dabija, care încearcă să-l răstoarne pe Lenin în baza unei presupuse orienări homo. Pentru mine Lenin este un mare politician /nu şi filosof!/, iar Federico un mare poet. Cum se orientau ei în această comlexă sferă unde rege e daimonul Eros mă interesează mai puţin, dar nu zic chiar de loc. Sunt şi eu oleacă curioasă…
Iurie Ţurcanu

aşteptîndu-l pe Dodo

Marţi, Mai 24th, 2011

Aşteptîndu-l pe Dodo…să mai dezghiocăm nişte seminţe de bostan, că fac bine la tîrtan…
1) Iată omul!
Mă refer la declaraţiile recente ale dlui Ion Păduraru, fost ministru la justiţie. Spre deosebire de alţii /Mocanu etc/ omul vorbeşte în cunoştinţă de cauză şi cu dovezi. Era bine să fie el ministru, nu Al Teleleu oglî, caruia i-au trebuit doi ani ca să înţeleagă ce e aia corupţia, mamă. Nemaivorbind, că cum să lupte cu ea nu l-ar fi ajuns capul o veşnicie. Va merge să ne facă justiţie de vîrf – 6 ani! Iarăşi căzut din pod, de la fundul lui Filat. Şi ne va place, că-i fiul lui Teleleu, care ne tîmpeşte 5 zile pă săptămînă.
2)Aşa zisele victime…
Ay-ya-ya tovarăşe Dodon, dă din degete şi limbi toată lumea bună. Eu, ce să zic?
Nu este bine. Dar cine sunt aceşti tineri? Ce zic despre ei alţi tovarăşi domni? Ce zice Filat, Lupu? Ghimpu cu Chirtoacă, mai ales. Nu i-am prea auzit să le dee un nume? Sunt eroi, martiri, manipulaţi, naivi?
Printre ei sunt şi şmecheri. Şmechera dră cu tătic editor, care a făcut un „roman” ad-hoc. Şmecherul, de astă dată NeNe, care în colaborare cu alţii a făcut un op ştiinţifico-fantastic.
Unul dintre victime, cu soră şi mămică şmecheriţe, care scot cît se poate mai mult din tragedia lui Danian Hîncu. L-am auzit întro emisiune: nu putea închega o propoziţie simplă, vorbea pentru el sora. Tot respectul, dar faptul că acum fac politică, era să zic ieftină, dar nu zic, devalorizează sacrificiul tînărului.
Cu toate romanele ţi opurile noi aşa şi nu ştim ce a fost pe 7 aprilie. Iar majoritatea victimelor trebuie dată în urmărire generală, au dispărut.
3) Mintea de pe urmă a moldovanui anal-ist NeNe.
Scria ceva timp în urmă N Negru: Rusia coace pentru noi ceva. Halal dle anal-ist! HALAL!! Rusia ne-a copt la 7 aprilie 2009. Şi ne-a copt bine. Te-ai înfruptat şi din acea „coptură” şi dta, ai profitat chiar de-a binelea ţi-a şi plăcut. Din întîmplare te-am observat aşteptîndo pe 6, seară. Pe 7 nu te-am văzut, era lume mai multă. Cu aşa analiză a situaţiei cum îndrăzneşti a fi pă postul de formator de opinie publică?
Sfatul meu: i-aţi un respiro, mai meditează un pic, mai uită-te în jur…Adu-ţi aminte că „tovărăşiile rele strică bunele moravuri” /O Bender/. O spun serios şi din cele mai bune intenţii.
4) Săracu Dabija! L-au umplut Puric-ii şi e înconjurat de tarlapanglicari-măscărici. În plus, joia ce vine va trebui să aducă /în ziarul său de buzunar!/ omagii regretatului Serafim Saca cu care a fost o vreme în mare duşmănie.
Apropo, o vreme Serafim Saca a fost susţinut de Jurnal, dar se pare că nu pînă la urmă. Repet: săracu Dabija! Nici de moartea duşmanilor nu se poate bucura din plin! Sincere compătimiri, tovarăşe!
Gata, am terminat!
Pentru azi!!!
Iurie Ţurcanu.

PiS. Mi-a venit între timp şi o idee poetică. Nişte versurele, cam aşa „săracu Laie Daibîja”, se cîntă ca „Săracă inima mea”. Voi reveni…

misoginie electorală

Duminică, Mai 22nd, 2011

Motto: Vă daţi cu sulimanuri, vorbiţi de rău pe fiii oamenilor…
/Hamlet/
Pentru claritate: nu sunt din partida lui Dodon. Nici am întrat în ea cu euforie patriotardă moldo-bolşevică ca G. Vieru şi N. Dabija, nici am ieşit din ea cu zgomotoasă flioşcăială ca tovarăşul Vanea (Gadîrcă).
Dar îl înţeleg perfect pe che Dodo care nu a dorit să stea la taclale electorale cu lelea Valea Bool-liga. Nici eu nu aşi face politică cu ea…Nu pentru motive misogine, pur şi simplu ea mă are pă mine cetăţeanul de rănd ăi observaţi – neturmentat – de prost.
Mi-o arată zilnic de pe un panou. Bine vestimentată, /în gustul meu apropos/, ea se arată întrun birou de lux, apoi apare la o înălţime vorbind ceva şi gesticulînd şi arătînd cu mina spre nişte orizonturi a la Ilici, mai apoi se pupă cu Vlad, fără cuvinte iarăşi… Şi clipul s-a sfîrşit, iar eu, prostul, trebuie să merg la votare şi să o ştampilez anume pă ea!
Şi să nu fii misogin?
Altă selectă dnă Vitalka Pavlicenca tot bună e! Dar pentru ea aşi vota cu o condiţie. /Îmrumut de la Gicu/: să recunoască că a colaborat fie şi doar “oleacă” cu securitatea. Devin în aşa caz fanul ei şi o apăr de toate javrele ca un al doilea Don Cijote. Fiindcă e mai inteligentă decît toşi ghimpii laolată, mai unionistă decît aceiaşi plus Matei-ciuk-cii şi alţii.
Altfel îmi displace simbolul ei electoral. Un vector bine erijat îndreptat întro direcţie ce depinde de locul în care e postat. Şi zic în afecţiune misogină: vrabia /de vîrsta a treia/ mălai visează.
Asta e!
Iurie Ţurcanu

PiS. M-am declarat cu altă ocazie ca avînd accese de misogenie reactivă. Greu e să nu fii misogin pă Plai printe mioarele, feministe de la o vreme.
PiiS. Referitor la motto. Valea l-a grăit de rău pe Fiul omului, Dodo adică. Ay-ya-ya! Nehoroşo leleo doamnă. Că se sulemeneşte – fără probleme, chiar îmi place!
Ca să fie şi mai clar: nu sunt împotriva dumneaei, chiar i-am proorocit ieşirea în semifinală, presupunînd că Dodon e cavaler electoral… Cînd colo – e misogin! Mai greşesc şi eu uneori.
PiiiS. L-a fi putut cita în moto pe Mi Emi: Geniu pierdut, Pajul Cupidon, Epistolele 4 şi 5 şi multe altele.
P-i-i-i-i-S. Tov Vanea. Vezi pentru confirmare “romanul” respectiv de Samson Şleahu.

bigoteria în atac

Miercuri, Mai 18th, 2011

A MISTICII RELIGII ÎNTUNECOASE CETE…

…se manifestă azi contra agarenilor. Nici eu nu sunt prea pro, dar nici contra .
Amintesc un fapt istoric la temă. E vorba de sfatul bunului Ştefan, domn al Moldovei de a închina ţara anume la turci.
Părerea mea: este un fals, made in mănăstirile noastre faimoase. Voi da amănunte cu altă ocazie, pentru azi doar firul poveştii.
După căderea Constantinopolului, grecii şi-au revenit. Au întrat în slujba turcilor, păstrîndu-se ortodocşi şi centrul ortodocsiei voind să-l păstreze în continuare la ei. Şi erau aceşti fanarioţi cu mare grijă de oile de pă Plai, de pe cel moldav şi muntean deopotrivă. Ei au uneltit ca noi să rămînem cu turcii, pentru a fi cu ei, sub ei mai exact. Aşa a şi fost: au condus nu doar biserica. Şi aveau planul de a fonda o Grecie pe teritoriul Daciei. Poporul a ştiut ce a ştiut cînd s-a bocit: Grecu-i fiară veninoasă…
Şi iată, azi strămoşii celora care ne-au vîndut în robia agareană, sunt contra musulmanilor.
Aşa-i în lipsa memoriei la toate nivelele.
Este vina «elitei» noastre care face pact cu această întunecoasă ceată /Mi Emi/, care ne-a tîrît ba spre bulgari şi sîrbi, ba spre ruşi şi ukraineni, mai departe de Europa oricum.
Iurie Ţurcanu

PiS. Opţiunea pro turcă este pusă pe conştiinţa marelui oştean Ştefan, care nu era în stare la aşa ceva după o viaţă de luptă contra turcilor. Iarăşi o ticăloşie, agreată de vel istoricii noştri de la toate malurile.
PiiS. Am scris bunului Ştefan. Aşa era catalogat de aceiaşi biserică: bun. În sensul de bun pentru ei. Construia biserici, făcea darurui «cuvioşilor» etc. Mare şi sfînt Ştefan e de la o vreme…

nişte huşi /pentru amatori/

Marţi, Mai 17th, 2011

Mizeria noastră de toate zilele

Mă mai las şi eu de principii, pentru moment. Deci nu voi desfăşura o temă exhaustiv, precum îmi place, ci voi riposta la diferite materiale din presa noastră, voi reacţiona la anumite evenimnte.
Cu ce-aşi începe?
1) Cu adevărul istoric ajuns pă mîna teleleilor. Grupul de iniţiativă Anul 1812 este ceva deja vu de una mie ori. Şi unii iniţiatori sunt vechi, chiar dacă nu cu barbă, apoi cu chelie. C. Tănase, zis Teleleu, de pildă. De unde această dragoste spontană pentru adevăruri, istorice de astă dată?
Recent scria în ziarul său adevărate timpenii: despre lipsa interesului moldovenilor pentru istorie, pentru cea recentă îndeosebi. Mare mirare! Este tocmai discursul meu. Nu-l învinuesc de plagiat, ideea fiind una banală. Ceea ce mă supără este faptul că tocmai Teleleu este cel care a susţinut dezinteresul pentru istorie, pentru cea recentă inclusiv.
Şi este omul care ştie multe şi le spune cînd are interes. Ar putea să ne spună, de pildă, dacă a colaborat sau nu cu KGB-ul. Promisese că o va face în ziarul său pentru a evita o spovedanie la Raia /Lozinschi-?/.
Ar putea să ne informeze despre anii petrecuţi în primul parlament “bun”. Dulcea facere de nimic, vorba strămoşilor latini. Pentru ţară, pentru sine la sigur a făcut. Cum a fost la fundul lui fra Iura etc.
Mai simplu însă e să vorbeşti de anno 1812 şi de ruşii ăştea, mama lor!
Şi cît adevăr este în iniţiativă? Va fi un aport la emanciparea Basarabiei? Aşi! Adevărul este arhicunoscut şi nici istoriografia sovietică nu-l nega. Puteai afla şi pă vremuri adevărul la temă chiar din surse editate în URSS. Dau exemplul meu: am avut aşa un op Istoria XIX veca, traducere din franceză, anno 1937! Poate la 1980 adevărul despre Basarabia avea o anumită valoare politică. Mă refer la dl A. Moşanu. Ar fi fost un act de eroism să spună atunci unui torent, la o lecţie adevărul. Şi, vorba lui Nitzsche, să dispară. Acum valoarea acestor adevăruri este minimă.
Nemaivorbind de faptul că adevărul e de fapt un semiadevăr. Se “uită” vînzările Basarabiei, adică anii 1878, 1916, 1940 /mai ales/, 1991. De fapt după 90 a fost o continuă trădare a Basarabiei. Statul român a avut o poziţie ambiguă de care au profitat Dabijii, Matei-ciukcii ş. a.
2) S prazdnicicom, dlor tovarăşi! La multe zile după ziua respectivă, a victoriei ruşilor contra nemţilor, ziarele mai scriu despre evenimentele produse atunci. Despre panglici /…şi despre mode era să continui după Mi Emi/, parade. Asta în încercarea de a ne încuraja cumva. Or, modul în care s-au comportat concetăţenii noştri ruşi a fost de-a dreptul arogant şi sfidător. Şi nu am avut riposta adecvată. Fiindcă mămăliga nu explodează… Dar şi din simplul motiv că ei au sărbătorit o adevărată victorie a lor. Noi, datorită aceleiaşi politici dîmboviţene oportuniste şi fără pic de strategie, suntem întro situaţie ambiguă. Am luptat pe ambele fronturi ca şi românii. Dar ei nu au plătit aşa ca noi participarea de partea nemţilor.
3) Şi electorala. Pentru Chişinău nu există o adevărată intrigă. Ziua Europei /7 mai/, mitingul livăralilor de duminică, comparate cu manifestaţiile pro Dodon, sunt dovada că Dorel-tînăr primărel va pierde. Şi de vină sunt aceiaşi comunişti şi rusofoni, care vor mai avea o victorie! Nu livăralii, care mare scofală nu au făcut nici la primărie, dar nici la conducerea de vîrf.
Şi mişcarea lui Filat / retragerea lui Bodiu/, a fost una inteligentă. L-a dezamorsat şi pă Gogea-cu, care va fi nevoit să se retragă din cursă.
4) Fac multă zarvă gazetăriţele cu zgardă la tema ziarelor contrafăcute. Adevărate mironosiţe! Eu însă ştiu cum au fost ţinute la lesă şi ghidate ceva timp în urmă. Şi nu vor încerca să se dezvinovăţească, preferînd uitarea, leacul cel mai bun la noi.
Închei cu o poiezioară /de dragoste!/ dedicată lui Daibija şi ziarului său.
Un, doi
Azi e joi
Trei, patru
Citesc L&A
Chiar dacă: Cinci
E pentru cei în opinci
Şase
Pentru cei cu clase şase
Şapte
Pentru papă lapte
Opt
Pentru cel la minte necopt
Nouă
Pentru cel cu feţe două
Zece
Cine mă întrece?!
Este după o poiezioară a “poetului nostru”.
Gata, am isprăvit.
Iurie Ţurcanu
PiS. Recunosc,este o terapie această scriitură a mea. Necesară şi inutilă deopotrivă!

vierii

Miercuri, Mai 11th, 2011

Agresiune estetică

în ţara asta eşti agresat sub toate aspectele; uneori mai dur, alteori mai subtil. Cel mai corect e să-ţi faci imunitate la acest mediu, să nu iai în seamă aşa zisa realitatea să-ţi bagi capul în nişte nisipuri în speranţa că nu-ţi va fi atins fundul…
Pentru mine acest model este inadmisibil. Din principiu!
Şi tot încerc de cîteva luni să nu observ un sobor de “Vieri” /trei, Doamne!/ la biblioteca municipală centrală, pentru ca pînă la urmă să răbufnesc: cu ce drept cineva îmi impune contemplarea acestor mostre de nonartă, fiindcă, după gustul meu, sunt de haltură. Nu satisfac rigorilor realismului critic /socialist/, nu sunt nici clasice, dar nici cuburi nu. Nu încerc să le analizez, las pe sama specialiştilor. Nici le voi răsturna – e datoria administraţiei să facă ordine în acest spaţiu public. Le înţeleg situaţia deloc simplă: cum să-l dai afară din bibliotecă pe “poetul nostru”? Chiar dacă e în trei exemplare false!
Folosindu-se de cumsecădeni noastră cineva din anume interes reduce literatura de la noi, modernă şi clasică la G. Vieru: concursuri, busturi peste tot . Chiar şi Eminescu e pus în umbră, oricum secundat de la o vreme de “poetul nostru”.
Că criticii tac, nu mă miră. Ce să aşteptăm de la blajinul Cimpoi, care este şi el “criticul nostru”?
Cu aşa exigenţă nu va fi niciodată poezie de vîrf, adică pur şi simplu poezie, în această zonă. Cultură, în genere.
Spiritualitate? De ea nici vorbă , dată fiind această idolatrie.
Mai rabd, dar nu exclud situaţia în care eu sau altineva s-ar împiedica la propriu de vreun bust…
Cine îşi va asuma consecinţele? Evident, că nu busturile.
Iurie Ţurcanu
PiS. Intenţionam să postez altceva azi, dar m-am împiedicat, păcatele mele.
PiiS. Şi Kir Nik pe care îl lăudaşi /aşa îmi vine mai bine la auz/ recent m-a supărat cu laude la adresa “politicianului” Kalinka Vieru.
Aşa sunt eu supărăcios…

anal-iştii

Marţi, Mai 10th, 2011

Dolganiuc, deci…

Încep cu amintiri. Pe la 1995 aveam o mică colaborare cu Radio Moldova, cu Angela Sîrbu, studentă la acel moment. După una din înregistrări, care mi se păruse reuşită, logică şi consistentă, Angela mi-a zis: ia numără, dle, de cîte ori ai zis DECI. Şi de atunci eu număr şi la alţii. Cele mai multe le are Dplganiuc Val. O face omul pă logicul şi consecventul. Şi vorbeşte mult de tot, spune mai multe decît ştie,dar tace anumite lucruri — aici e supărarea mea. Nu am găsit despre el o informaţie clară în intertnet, doar că e vel politician, dar din cîte ţin eu minte a fost printre fundaşii lui fra Iura Ro. Şi eu aşi dori /ca cetăţean de rînd/ să ştiu şi nişte amănunte despre PPCD şi liderul de neînlocuit al acestui partid. Popular zis ar putea să ne spună cîte ceva despre gazele naturale produse de fra Iura, dat fiind faptul că a stat o vreme la fundul acestuia.ar putea da şi socoteală: de ce a suportat tirania roşcată? /aşa zic unii din foştii fundaşi, eu nu ştiu…/.
Se cer nişte vorbe la adresa Ălui Bogaîi, îl mai las… poate nu toţi i-au citit aiurelile de azi din Jurnal.
În schimb auzi din toate părţile vocigferările anal-itice despre prezent şi viitor ale speţului Val Dol.
Şi alţii la fel. De la A. Ţaran eu nu aştept anal-iza situaţiei politice. Să facă un studiu cam cu aşa titlu Kratkii ocerc istoriiPDAM. Vorba ceea: Dacă nu el, apoi cine? Studiul este necesar, dată fiind neînţelegerea generală la temă.
Se înmulţesc specialiştii în politologie şi analitică, din păcate fără studii şi competenţă. Avem doar trei care merită să mai fie ascultaţi, dar tot cu măsură: Oazicu /Nantoi/, Igoraş /Boţan şi în primui rînd Kir Nik /N. Kir-toacă/.
Asta e, deci. Mizerie şi în acest domeniu.
Se poate altfel pă Plai?
Iurie Ţurcanu

incultura la VB

Duminică, Mai 8th, 2011

În care veacuri au trăit strămoşii saharnenilor?

Dinastia de la radio Vox Basaraborum merge din mare în mai mare. După ce au luat un mandat trec la „cele veşnice”, se înveşnicesc am vrut să zic. Îşi ridică un monument mai… Am uitat cum zicea Puşkin, inspirat de Horaţiu se pare.
Şi strîng bani, dar şi dolari şi euro pentru el /ei?/.
Şi fac reclamă, dle, nu ca cei de pă la colţuri. Şi dau dovadă de mare agrămăţie, necunoaştere elementară a limbii noastre. Zic ei „strămoşii din veacurile de apoi”. Ce să le mai zici? Ce să le mai dai? Minte s-ar cere, dar transferul deocamdată nu merge. Apelul la carte nu-i prinde – se consideră docţi, mai ca alţii cel puţin şi pentru moldoveni e destul.
Cu oca mică o prinzi pă madam Saharneanu în orice duminică. Dau o mostră doar dintrun dialog „de zile mari” cu cineva, dar sub influenţa Iule4cai Gore /nam!/. ; Care era condiţia umană a intelectualului basarabean?” întreba „inspirat” dnaS. Evident că nu înţelege despre ce vorbeşte şi asta o ajută să o facă pă deşteapta, spiritula chiar. Vai, dnă! Din fericire intelegenţa, spre deosebire de patriotism, este greu de mimat. Iar spiritualitatea – imposibil!
Iurie Ţurcanu

godacu şi stejaru

Sâmbătă, Mai 7th, 2011

Svinia pod dubom…

Intenţia mea era să scriu despre ultima mişcare a lui Filat, aplaudată de multă lume. Nu puteam însă trece peste evenimentele anterioare – plecarea celor doi godaci din PLDM. Au stat mai mulţi ani la treuca lui Filat, care i-a hrănit nu doar cu tărîţe /sunt ambii mîncători de asemeni produs şi derivatele sale – borş, huşi, etc/, dar la un moment, considerat de ei oportun, au răsturnat treuca. Adică au încercat să o răstoarne…
Istoria nu se repetă, dar anumite istorii (poveşti, basme…) sunt recurente.
De pildă fabula lui Krîlov cu porcul şi stejarul. Sătul de ghindă porcul trece la rîmatul rădăcinii. Analogia e perfectă, simbolul lui Filat fiind stejarul.
Dar las porcii să rîme şi trec la subiect. Decizia de a ieşi din lupta pentru capitală, zice Filat, e strategică, nu politică. De acord cu prima parte şi nu înţeleg de ce o decizie politică nu poate fi şi strategică şi vice versa.
Dar în ce fel strategică? Nu e vorba de perspectiva acestor alegeri, sau a celor viitoare. Este vorba de soarta ţării şi destinul politic al protagonistului.
Colateral a fost punerea sîrmei în botul Godea-cului, care nu va mai putea rîma, îi rămîne doar să coviţăie. Am meditat şi la gestul său. Nu e om prost Godea, dar mai ales e bine informat, inclusiv cu referire la fostul şef. Şi este cu interes. Deci, dacă nu ar fi fost sigur că nu vor avea loc alegeri anticipate, nu ar fi îndrăznit. Fiindcă una e să nu fii prost şi alta e să fii leu, adică să refuzi treuca din principiu.
La fel trtebuie să înţelegem: Filat nu va face agitaţie pentru Dorică, va avea grijă de CMC. Şi vor avea un scor bun, datorită electoratului chişinăuian care este destul de intelegent.
Şansele lui Dodon rămîn mari în continuare şi la sigur că va fi turul doi, în care crede Filat /de fapt ştie/, Dodon va birui, dacă contracandidatul va fi Dorel. Dna Buliga ar putea fi revelaţia scrutinului. Dacă iese ea, ce se face cavalerul Dodo?
Profeţia mea. După scrutin clasa politică de pă Plai se va reformata. Întrun mod civilizat comuniştii se vor împărţi în două tabere, una fiind social democrată, în frunte cu Dodon, care va face alianţă adevărată cu PLDM şi PDM, PL fiind trecut în rezervă, în opoziţie adică. Dorel va trece la “munca de partid”. Astfel mişcarea lui Filat nu-i avantajează nicidecum pe livărali.
Un nou guvern etc. Este unica şansă de evitare a anticipatelor, care nu sunt dorite de electorat, de politicieni, dar şi de partenerii startegici, F. Rusă inclusiv.
Iurie Ţurcanu
PiS. Pregătisem şi nişte rime electorale cu şoşon, mămăliga şi norodu, respecti pentru…clar cine.
Rămîne pentru săptămîna viitoare

Mea culpa sau flioşcăială?

Vineri, Mai 6th, 2011

Bravo Starîş! Bravissimo!!

Am observat că de la o vreme toţi cei buni bat în Starîş, sireacul. Motivul este banal: a spus omul nişte adevăruri despre ai noştri, despre cei care o vreme au monopolizat adevărul – livăralii.
Despe tov Vanea /Hadîrcă/. A recitat omul o poezioară despre Lenin a acestuia. Anno 1987!
Şi tot ai noştri /Jurnal/ îi permit “poetului” să se îndreptăţească: şi-a făcut MEA CULPA, cică.
Cînd şi cum? În aprilie 90 cînd a ieşit din partid, forţat de împrejurări, a vorbit despre păcatele altora.
Eu zic a fost o flioşcăială, nu o mea maxima culpa.
Şi pentru tot răul pe care l-a făcut după 90 cine să-i ceară socoteală? Tot Starîş?
La ce în acest caz toată presa noastră bună şi independentă şi etc? Pentru al căluşa pe acesta?
Mă repet: tot anticomunismul livăral face o ceapă digerată /sic!/ dacă nu se condamnă la concret Lucinschi şi tovarăşii săi, printre care tovărăşelul Vanea e primul.
De ce Hadîrcă şi Ghimpu nu au propus o lege a lustraţiei în perioada 90-93 cît au fost la putere? Sunt o sumedenie de întrebări fără răspus.
Şi toată nădejdea la Starîş şi NIT…
Iurie Ţurcanu